Cantos, coplas e romances de cego.

Projecto Galego de recolha, inventariação e divulgação de expressões musicais populares de Galicia, "conservada e cantada polos cegos, nos ambientes máis populares, que se en tempo foron material de lecer das clases máis humildes acadarán con esta iniciativa o valor de propiedade colectiva, ó dispor da comunidade galega de todo o mundo."